...
ѡ

:


~/~~/~ 
             

 | 
 

 

   

Admin
avatar

: 986
: 18/08/2008

:     23, 2012 8:33 am

( )


/

:


ǡ


.


Not: Trk dilinde Arapa kelimelerini Mcerret veya Mezid Fiillerinin Mastar sığalarını kullanmış Bilindiği gibi Fıkıh terimleri ve bazı isim kelimelerde aynı şekilde kullanmışlardır.

1 :
Allah

2 :
Ebedi

3 :
Ebeveyn

4 :
Ebleh

5 :
Ebyat

6
Ecdat

7:
Efdal

8 :
Efkr

9 :
Ehil

10 :
Ehli zevk

11 :
Ekber

12 :
Ekmel

13 :
Elfaz

14 :
Enfes

15 :
İntizar

16 :
Esas

17 :
Eşkl

18 :
Evham

19 :
Evvel

20 :
Evrak

21 :
Evsaf

22 :
Evset


23 :
Ezeli

24 :
Ezhan; Zihinler

25 :
Asil

26
Islah:


27 :
Ayet

28 :
Ezan

29 :
Ahval

30

İhya
:

31 :
Akraba

32 :
Akran

33 :
Elem

34 :
Alet

35 :
Emel

36 :
Âmin


37 :
Emin

38 :
Emir


39

:
Amma

40 :
Asalet

41 :
Eser

42 :
Ashap

43 :
Arazi

44 :
İktifa

45 :
İktişaf

46 :
İktisap

47 :
İnfial

48 :
İnkr

49 :
İntizam, Muntazam

50 :
İttifak

51 :
Ecel
52 :
Adab

53 :
İhtilaf

54 :
İmkn

55 :
Evham

56 :
İkrar

57 :
İhbar

58 :
Evrak

59 :
İflah

60 :
İftira

61 :
İttifak

62 :
Ecel

63 :
Adap

64 :
İhtilaf

65 :
İmkn

66 :
Ispanak

67 :
Evham

68 :
İshal

69 :
İstisna

70 :
İstiğfar

71 :
Batıl

72 :
Binan aleyh

73 :
Bliğ

74 :
Bariz

75 :
Basit

76 :
Batıl

77 :
Batıniye

78 :
Bedahet

79 :
Belde

80 :
Burhan

81 :
Bereket

82 :
Beyan

83 :
Beytlmal

84 :
Beytullah

85 :
Buhar

86 :
Bhtan

87 :
Bur

88 :
Beraat

89 :
Berzah

90 :
Bidat

91 :
Bina

92 :
Pantolon

93 :
Bezeliye

94 :
Pijama

95 :
Baki

96 :
Tebessm


97- :
Tedbir


98 :
Tedars

99 :
Tedavi

100 :
Tekbir

101 :
Teklif

102 :
Telfi


103 :
Temlik

104 :
Tenzilat

105 :
Terbiye

106 :
Tereddt

107 :
Teslim

108 :
Teşekkr

109 :
Teşhir

110 :
Tevellt

111 :
Taksim

112 :
Taksir

113 :
Talik

114 :
Tanzim

115 :
Terk

116 :
Tasvir

117 :
Tevessl

118 :
Tavassut

119 :
Taziye

120 :
Tebrik

121 :
Teberrk

122 :
Taassup

123 :
Tayin

124 :
Ta

125 :
Tadil

126 :
Tahkim


127 :
Tahayyl


128 :
Takdim

129 :
Takdir

130 :
Takıya

131 :
Takip

132 :
Taklit


133 :
Taaccp

134 :

Taafff

135 :
Taahht

136 :
Taakkul

137 :
Taammuk


138 :
Taarruz

139 :
Tahkik

140 :
Tabi

141 :
Tahlil

142 :
Tebliğ

143 :
Tesettr

144 :
Tenzilat

145 :
Takvim

146 :
Tuvalet

147 :
Temayz

148 :
Tevafuk

149 :
Ticaret

150 :
Ticari

151 /. :
Tacir, Tccar

152 :
Tekml

153 :
Tahkik

154 :
Tespit

155 :
Televizyon

156 :
Telefon

157 :
Saniye

158 :
Sabit

159 :
Sebat

160
Servet

161 :
Sena

162 :
Semere

163 :
Ceht

164 :
Cilt

165 :
Cell

166 :
Cesaret

167 :
Cesur

168 :
Cmle

169 :
Ceset

170 :
Cevap

171 :
Ceza

172 :
Cihat

173 :
Cihaz

174 :
Cisim

175 :
Cumhuriyet

176 :
Csse

177 :
Cahil

178 :
Caiz

179 :
Cami

180 :
Cazip

181 :
Cebren

182 :
Cz

183 :
Ceket

184 :
Çorap


185 :
Çanta

186 :
Casus

187 :
Cellt

188 :
Civar

189 :
Cemi

190 :
Cani

191 :
Cuma

192 :
Hafız

193 :
Haiz

194 :
Hakaret

195 :
Hakikat

196 :
Hak

197 :
Hkim

198 :
Hakim

199 :
Hakir

200 :
Hl

201 :
Halvet

202 :
Havle

203 :
Harp

204 :
Hareket

205 :
Haris

206 :
Hasan

207 :
Haset

208 :
His

209 :
Haşere

210 :
Haşır

211 :
Hayvan

212 :
Hur-i in

213 :
Huzur

214 :
Hacet

215 :
Ha

216 :
Hadis

217 :
Hikye

218 :
Hukuk

219 :
Hafıza

220 :
Hrriyet

221 :
Hzn

222 :
Hesap

223 :
Hizmet

224 :
Halas

225 :
Halik

226 :
Halvet

227 :
Harita


228 :
Hazine

229 :
Huraft

230 :
Haber

231 :
Hasiyet

232 :
Hasım

233 :
Hata

234 :
Hat

235 :
Harik-ul ade

236 :
Hain

237 :
Hattat

238 :
Hariciye

239 :
Dhiliye

240 :
Daim

241 :
Daim

242 :
Daire

243 :
Daima

244 :
Dhil

245 :
Dhili

246 :
Derece

247 :
Dkkn

248 :
Ders

249 :
Du

250 :
Dakika

251 :
Dakik


252 :
Deva


253 :
Dnya

254 :
Dstur

255 :
Delil

256 :
Defter

257 :
Dhiye

258
Defet

259 :
Dehşet

260 :
Devam

261 :
Dolap

262 :
Devlet

263 :
Diyanet

264 :
Din

265 :
Dini

266 :
Divan-i şiir

267 :
Zat

268 :
Zerre

269 :
Zek

270 :
Zikir

271 :
Zeki

272 :
Zevk

273 :
Zihin

274 :
Zelil

275 :
Rakam

276 :
Rezzak

277 :
Rey

278 :
Rayi

279 :
Rahat

280 :
Razı

281 :
Rıza

282 :
Reis

283 :
Rab

284 :
Rtbe

285 :
Rica

286 :
Rahmet

287 :
Ruhsat

288 :
Rezalet


289 :
Ressam

290 :
Resmi

291 :
Resim

292 :
Rahman

293 :
Rutubet

294 :
Rağbet

295 :
Ramazan

296 :
Rehin

297 :
Ruh

298 :
Rya

299 :
Riya

300 :
Rahim

301 :
Resul

302 :
Rşvet

303 :
Zcaciye

304 :
Ziraat

305 :
Radyo

306 :
Zaman

307 :
Zmrt

308 :
Zina

309 :
Zan i

310 :
Zenci

312 :
Zeval

313 :
Ziyade

314 :
eytinZ

315 :
Zevce

316 :
Zekt

317 :
Zelzele

318 :
Ziynet


319 :
Zrafa


320 :
Sayıt

321 :
Saadet

322 :
Saat

323 :
Sahil

324 :
Srat

325 :
Saha

326 :
Sakin

327 :
Salim

328 :
Sebep

329 :
Secde

330 :
Seccade

331 :
Sicil

332 :
Seciye

334 :
Hasenat

334 :
Sihir

335 :
Sahir

336 :
Sır

337 :
Serap

338 :
Satır

339 :
Suluk

340 :
Sefalet

341 :
Sefaret

342 :
Sehl, Suhulet

343 :
Sefer

344 :
Sefir

345 :
Sefih

346 :
Skt

347
Skn
:
348 :
Silah

349 :
Silsile

350 :
Sultan

351 :
Sema

352 :
Selam

353 :
Sabıka

354 :
Simsar

355 :
Selamet

356 :
Snnet

357 :
Smbl(Bitki)

358 :
Senet

359 :
Sual

360 :
Suiistimal

361 :
Sur

362 :
Seyahat

363 :
Seyyah

364 :
Siyaset

365 :
Siyasi

366 :
Şair

367 :
Şamil

368 :
Şahit

369 :
Şphe

370 :
Şiddet

371 :
Şarap

372 :
Şerh

373 :
Şart

374 :
Şeref

375 :
Şark

376 :
Şirket

377 :
Şevk

378 :
Şura

379 :
Şeytan

380 :
Şemsiye

381 :
Şurup

381 :
Şahadet

383 :
Şifa

384 :
Şamil

385 :
Sabun

386 :
Safi

387

sabah

388 :
Sabır

389 :
Sohbet

390 :
Sıhhat

391 :
Sadakat

392 ɡ :
Tesadf

393 :
Sarahat

394 :
Sahip

395
Sarraf:

396 :
Sarih

397 :
Salahiyet

398 :
Sulh

399 :
Sına

400 :
Sınıf

401 :
Sanat


402 / . :
Sanat, Sanayi


403 :
Zaruret

404 :
Zaruri

405 :
Zayıf

406 :
Ziyafet

407 :
Dalalet

408 :
Darbe

409 :
Tebeşir

410 :
Tabip

411 :
Tabiat

412 :
Tabi
413 :
Tılsım

414 :
Tamah

415 :
Tufan

416 :
Tayyare

417 :
Taği

418 :
Tağut

419 :
Tbu

420 :
Tabut

421 :
Zarf

422 :
Zalim

423 :
Zahir

424 :
Zarif

425 :
Zafer

426 :
Zan

427 :
Zulm

428 :
Adat

429 :
Adale

430 :
Adalet

431 :
Aciz

432 :
Acil

433 :
Adet

434 :
Adi

435 :
Adil

436 :
Asi

437 :
İbadet

438 :
Afiyet

439 :
İbret

440 :
Akıbet

441 :
İlim

442 :
Alim

443 :
Asker

444 :
Askeri

445 :
Aşk

446 :
Asır

447 :
Asabi

448 :
Amil

449 :
Aziz

450 :
Azım

451 :
Asi

452 :
Unsur

453 :
İnat

445 :
Ait

455 :
Aik

456 :
Aile

457 :
Akis

457 :
Akil

458 :
Abes

459 :
Abit

460 :
Acuze

461 :
Acayip

462 :
Adale

463 :
Adalet

464 :
Adliye

465 :
Azap

466 :
Araba

467 :
Arz

468 :
Azim

469 :
Aziz

470 :
İffet

471 :
Akit

472 :
Akrep

473 :
Akide

474 :
Alaka


475 :
Alamet

476 :
Ameliyat

477 :
Ala klli hal

478 :
Ut

479 :
Ameli

480 :
Almetifarika

481 :
Emi, Amca

482 :
Umumi

483 :
Unsur

484 :
Avdet

485 :
Ayıp

486 :
Gaye

487 :
Gıpta

488 :
Garip

489 :
Gazap

490 :
Gazi

491 :
Garaz

492 :
Galip

493 :
Fasih

494 :
Felek

495 :
Fikir

496 :
Firar

497 :
Fatih

498 :
Facia

499 :
Fahiş

500 :
Fayda

501 :
Fetih

502 :
Fitne

503 :
Firar

504 :
Feraset

505 :
Fert

506 :
Fırsat

507 :
Fesat

508 :
Fil

509 :
Feza

510 :
Faaliyet

511 :
Fisebilillah

512 :
Fiilen

513 :
Fakir

514 :
Fikir

516 :
Felsefe

517 :
Filozof

518 :
Ferah

519 :
Fel

520 :
Fıtık

521 :
Kıyas

522 :
Kalem

523 :
Kabul

523 :
Kabir

523 :
Katil

524 :
Kaide

525 :
Kırtasiye

526 :
Kafile

527 :
Kanun

528 :
Kubbe

529 :
Kıble

530 :
Kabul

531 :
Kabile

532 :
Kudret

533 :
Karar

534 :
Kurban

535 :
Kasap

536 :
Kasıt

537 :
Kafes

538 :
Kalp

539 :
Kumar

540 :
Kumaş

541 :
Kanaat

542 :
Kahve

543 :
Kuvvet

544 :
Kıymet

545 :
Kur'an

546 :
Kameriye547 :
Makale

548 :
Kabiliyet

549 :
Kitap

550 :
Kefalet

551 :
Kfr

552 :
Kfir

553 :
Kefil

554 :
Kelime

555 :
Kemiyet

556 :
Keyfiyet

557 :
Kimya

558 :
Kibrit

559 :
Kibir

560 :
Kinat

561 :
Lisan

562 :
Lezzet

563 :
Lzum

564 :
Lokma

565 :
Lakin

566 :
Levha

567 :
Liyakat

568 :
Limon

569 :
Lazım

570 :
Lehin


571 :
Mfteri

572 :
Mfret

573 :
Musanna

574 :
Maden

575 :
Madeni

576
Mazeret
:
577 :
Mazur

578 :
Makul

579 :
Malm

580 :
Malmat

581 :
Mimar

582 :
Mn

583 :
Mağdur

584 ȡ :
Galip, Mağlup

585 :
Mfettiş

586 :
Mefruşat

587 :
Mflis

588 :
Makam

589 :
Mukavele

590 :
Mukaddesat

591 :
Mkfat

592 :
Mekn

593 :
Millet

594 :
Mlteci

595 :
Mmessil

595 :
Mmkn

597 :
Memnun

598 :
Minare

599 () :
Manzara

600 :
Maharet

601 :
Mahir

602 :
Mhendis

603 :
Muvafık

604 :
Muvafakat


605 :
Mevcut

606 :
Muz

607 :
Messese

608 :
Mevsim

609 :
Mmin

610 :
Mevzu


611 :
Muvakkat

612 :
Mevki

613 :
Meydan

614 :
Miras

615 :
Muteber

616 :
Mal

617 :
Malik

618 ѡ ():
Amir, Memur (Muvazzaf)

619 :
Mani

620 :
Mbadele

621 :
Mbarek

622 :
Mbalağa

623 :
Meblağ

624 :
Matbaa

625 :
Mneccim

626 :
Mtecaviz

627 :
Mtehassıs

628 :
Mtereddit

629 :
Mtercim

630 :
Metruk

631 :
Mtekait

632 :
Misal

633 :
Mesela

634 :
Mcadele

635 :
Muamele

636 :
Mecbur

637 :
Mecra

638 :
Meclis

639 :
Mehul

640 :
Muhasip

641 :
Muhasebe

642 :
Muhakeme

643 :
Muhabbet

644 :
Muhta

645 :
Metanet

646 :
Muhterem

647 :
Muhteşem

648 :
Muhtemel

649 :
Mahdut

650
Mahfuz

651 :
Mahal

652 :
Mahalle

653 :
Mdr

654 :
Mddet

655 :
Mracaat

656 :
Merhaba

657 :
Merhale

658 :
Merhamet

659 :
Merkez

660 :
Mizah

661 :
Mezat

662 :
Mzayede

663 :
Msabaka

664 :
Mesafe


665 :
Misafir

666 :
Mesele

667 :
Msteşar

668 :
Mstakbel

669 :
Mescit

670 :
Msrif

671 :
Misk

672 :
Mesken

673 :
Mslim

674 :
Mesul

674 :
Mesuliyet

675 :
Msvedde

676 :
Mşterek

677 :
Masraf

678 :
Matbu

679 :
Maalesef

680
Mobilya
:
681 :
Maşallah

682 :
Mabet

683 :
Merci

684 :
Makam

685 :
Maazallah

686 :
Muğlk

687 :
Malum

688 :
Muti

689 :
Mutlak

690 :
Mukim

691 :
Nebatat

692 :
Netice

:
Nsha

694 :
Nasihat

695 :
Nizam

696 :
Nazaran

697- :
Nağme

698 :
Nefis

699 :
Nakit

700 :
Nakden

701 :
Noksan

702 :
Nokta

703 :
Nakil


Nakliyat

705 :
Nikh

706 :
Niyet

707 :
Nadir

708 :
Nadim

709 :
Nedamet

710 :
Nevi

711 :
Nemam

712 :
Nefi

713 :
Hibe

714 :
Hicret

715 :
Hedef

716 :
Hediye

717 :
Hazım

718 :
Hviyet

719 :
Heybet

720 :
Heykel

721 :
Hava

722 :
Hilal

723 :
Hcum

724 :
Heyet

725 :
Vasiyet

726 :
Vakıa

727 :
Veda

728 :
Vasiyet

729 :
Vatan

730
Vazife

731 :
Vaat

732 :
Vaaz

733 :
Vefa

734 :
Vakit

735 :
Vakıf

736 :
Vuku

737 :
Velayet

738 :
Velhasıl

739 :
Vehim

740 :
Vasıta

741 :
Vakıa

742 :
Varis

743 :
Yakut

744 :
Yetim

745 :
Yani


746 :
Yemin747 :


Yeis


Nizameddin İbrahimoğlu


Hitit Üniversitesi

_________________
    
    http://badai.ahlamountada.com
 
    
1 1

:
 ::  -